Blogs

Drop us a line...

Send Message
5 voorwaarden voor succesvolle verandering

IT projects with significant organizational impact require a change management plan. Within Heading Management we believe that project or programme activities need to be integrated with change management activities to contribute significantly to success and minimising any negative impact on business performance. What we’ve learned from successful change implementations within IT projects is that there…

read more
Standaard of Maatwerk?

Meer dan eens wordt mij de vraag gesteld wat nu het beste is: standaard software of maatwerk software. Een eenduidig antwoord op deze vraag is lang niet altijd te geven, omdat de keuze van vele factoren afhangt. Tevens kan blijken dat een combinatie van opties samen (hybride) de beste oplossing biedt. Meestal kaats ik de…

read more
Waarom nieuwe software selecteren

Hoewel de meeste bedrijven wel een (software-) oplossing hebben voor hun primaire processen, is er altijd ruimte voor verbetering. De snel veranderende markt heeft bedrijven er de afgelopen jaren toe aangezet om steeds efficiënter te werken. De primaire processen verder automatiseren is dan een “quick win”. Als blijkt dat uw huidige software niet langer aansluit…

read more
Het blijft Application Development, Rapid of niet.

“…Ik had verwacht dat we sneller tot een goed werkende applicatie waren gekomen…” Dit horen we vaak in de praktijk over de prestaties van RAD-tools (Rapid Application Development). De belofte van deze RAD-tools is dat organisaties sneller en betere maatwerk applicaties ‘in elkaar kunnen klikken’. De programmeur die die code inklopt is immers niet meer…

read more